#
CHANG Zhenming
Chairman
#
LO Wing Yat Kelvin
CEO
#
Shuichi KATO
#
Juma Hasan Ali ABUL
#
Hassan Mohammed Mahmood HASSAN
#
John SUN
#
HUANG Bin